S
  

 

Betaling senest d. 1. i mdr.
Konto nr: Nordea reg. 2403 Konto: 6270 576 948 eller via MobilePay 58295 med angivelse af medlemsnummer
Der betales pr. mdr. forud via netbank.
HUSK at angive medlemsnummer og fulde navn.
Opsigelse 1 måned varsel til udgangen af en måned tlf.: 26135057, eller mail: srv.kasserer@gmail.com
Framelding imellem kl. 8.00 - 9.00: 26135057
Der tilbydes kun erstatningstimer ved sygdom.
I tilfælde af Hannes fravær, varetages undervisningen af kvalificeret vikar.