Rideklubben/ kontakter / Bestyrelse/kontakter
 
SRV BESTYRELSEN:

Fra vestre: Lotte, Anja, Catrine, Naja, Caitlin, Iben, Jesper, Naomi.
FORMAND
Naja Noe-Nygaard
najanoenygaard@gmail.com
23 20 04 87
 
NÆSTFORMAND
Caitlin Graham-Pedersen
hepige@yahoo.dk
24 22 42 20
 
KASSERER
Anja Hagelberg
info@anjahagelberg.dk
24 65 70 63
 
SEKRETÆR
Lotte Hillers
lhidk@leo-pharma.com
41 37 11 49 
  
BESTYRELSESMEDLEM
Jesper Askbo
ja@askbo-vvs.dk
24 63 20 34
 
SUPPLEANT
vakant
 
SUPPLEANT
Iben Dines Pedersen
iben.dines@live.dk
42 78 73 62
 
JUNIORREPRÆSENTANT
Catrine Graham-Pedersn
teamniller@yahoo.dk
51 48 62 67

JUNIORSUPPLEANT
Naomi Há Beck Meyer
naomimeyer2331@gmail.com
50 51 36 92