S
  

Priser

OBS!
Ved al indbetaling via bank, er det vigtigt, at der skrives medlemsnummer samt RYTTERS fulde navn.
 

Kontingentet indbetales på konto 2403 6270 576 948 eller via MobilePay 58295 med angivelse af medlemsnummer og forfalder d. 1.1.

Børn 0-17år              350,- pr. år følger kalenderåret

Voksne over 18 år    500,- pr. år følger kalenderåret

Passiv                      300,- helårligt

Familierabat 50,- pr. aktivt medlem.

Indmeldelse: Klik på "Indemeldelse" i menu til venstre.

Er du indmeldt i løbet af året efter 1/7 betales et halvt kontingent.

Er du indmeldt efter 1/11, betaler du første gang året efter.