Discipliner / Distance / Skov HastrupRidtet - Propositioner

Skov HastrupRidtet

 
Propositioner til distancestævnet søndag d. 19. maj 2019:
 
 
Klasser:

1. Distance LA ca. 59 km,
fri tid, massestart, min 8 km/t. 2 etapemål (C)
Distance LA (SVH 2) | Max tilmeldinger 15 | 

Bemærkninger:
Etaper: 30km + 19 km + 10 km

2. LB CUP - Distance LB ca. 45 km,
fri tid, massestart. min 7 km/t. 1 etapemål (C)
Distance LB (SVH 1) | Max tilmeldinger 20

Bemærkninger
Etaper: 30 km + 15 km

3. Distance LC ca. 19 km,
Gruppe/enkelt start. Clear Round. Min.hast. 7 km/t. Max.hast. 12 km/t. Ingen Etapemål (D)
Distance LC (SVH 0) | Max tilmeldinger 25 

Bemærkninger:
Mindre gruppestart – max 4 ryttere kan starte sammen. Dette anføres i bemærkningsfeltet ved tilmelding.

4. Distance LD ca. 10 km,
Gruppe/enkelt start. Clear Round. Min.hast. 1 km/t. Max.hast. 10 km/t. Ingen Etapemål (E)
Distance Showklasse (SVH 0) | Max tilmeldinger 15 

Bemærkninger:
Mindre gruppestart – max 4 ryttere kan starte sammen. Dette anføres i bemærkningsfeltet ved tilmelding.

Bemærkninger til stævne: 
 • Stævneadresse: Avnstrupvej 7, 4330 Hvalsø (P-plads, Det hvide spor).
 • Stævnet er åbent for ryttere fra alle distrikter og klasserne gennemføres efter DRF`s reglement.
 • Ruten er let kuperet og lagt primært på grusveje med små sten.
 • Program, kort og startlister kan ses på Equipe. Forløbigt program og ruterne vil blive lagt op så hurtigt det er muligt. Endelige start lister vil være klar d. 17/5/2019 kl. 12:00.
 • Ændringer i hest, rytter og klasse kan fortages frem til onsdag d. 15/05/2019 kl. 23:00, herefter vil det ikke være muligt at fortage ændringer.
 • Alle ændringer skal fortages skriftlige på mail til lotte.hillers@leo-pharma.com
 • Efteranmeldelser og ændringer kan ske i det omfang tidsplanen tillader det. Hvis der flyttes til en klasse hvor gebyret er højere betales det på stævnedagen før start.
 • Rytterne er selv ansvarlig for at være startberettiget i den anmeldte klasse.
 • LA afvikles på fritid med minimums hastighed på 8 km/t. Der er 2 etape mål.
 • I LB-klasse 2, afholdes LB Cup som en del af klassen, klassen er åben for alle. LB afvikles på fritid med minimums hastighed på 7 km/t. Der er 1 etape mål.
 • LB og LA er pointgivende klasser. Disse kræver gyldig vaccination, medlemskab af en klub under DRF, rytterlicens/konkurrenceregistrering til ABC-stævner og stævnebog.
 • Stævnebogen kan rekvireres gratis i sekretariatet såfremt at det er første gang man starter LB. Skriv i bemærkning ved anmeldelse at der ønskes stævnebog.
 • Der rides med Dansk Rideforbunds nummervest.
 • I LC + LD vil man blive startet i grupper på 3 til 4 ryttere, hvis man ønsker at ride sammen, skal det angives i bemærkninger ved tilmelding. Hvis man ikke ønsker at følges med de ryttere som man bliver sat til start sammen med eller ikke når til start til tiden, er det tilladt at starte op til 15 min efter det angivne tidspunkt.
 • LC + LD er ikke pointgivende klasser, der kræves et D-rytterlicens i LC klassen, LD kræver ikke licens, men så er der ingen konkurrenceregistrering. Dog kræver det gyldig vaccination og medlemskab af en klub under DRF. Der rides med Dansk Rideforbunds nummervest.
 • Hvis tilmelding ikke er mulig via DRF GO, kan der efter aftale med klubben anmeldes vha. tilmeldingsblanket fremsendt på mail til lotte.hillers@leo-pharma.com. Tilmelding på mail vil blive pålagt et gebyr på 50 kr.
 • Klubben forbeholder sig ret til at aflyse klasser eller stævnet ved for ringe tilslutning. Denne beslutning vil blive taget umiddelbart efter sidste anmeldelses frist.
 • Der modtages maksimum 75 anmeldte til start, efter først til mølle princippet. Det betyder at når der er 75 tilmeldte lukkes der for til- og efteranmeldelser. Der er lavet en foreløbig fordeling af antallet i hver klasse men er det relevant har stævne arrangøren mulighed for at flytte rundt på de ledige pladser.
 • Sidste anmeldelses frist er, så frem antal ikke er opnået inden da, d. 12/05/2019.
 • I forbindelse med dyrlægekontrol undersøges hesten af en dyrlægeudannet official. Official godkender hesten til videre deltagelse i konkurrencen. Såfremt hesten under og/eller efter konkurrencen konstateres skadet, kan official ikke - uanset skadens karakter - gøres ansvarlig/erstatningspligtig. Ved deltagelse i dette stævne accepteres dette.
 • Ansvarsfraskrivelse: Al færdsel på ruter og stævnepladsen er på eget ansvar.
 • Klubben hæfter ikke for sygdom, uheld eller tyveri i forbindelse med stævnet.
 • Ruterne vil først blive mærket op dagen før stævnet, da det ikke er muligt at gøre det før.
 • BEMÆRK: det er ikke tilladt at køre i biler på skovstier. Der må kun hjælpes på de punkter der angives på rutekortene som hjælperpunkter.
 • Overnatning på stævnepladsen er ikke mulig.
 • På parkeringspladsen skal der efterfølgende gå dyr på græs - der vil derfor blive udleveret skraldeposer ved indkørsel til P-området. Ryd venligst op efter dig/jer så dyrene ikke bliver syge af at spise efterladt affald.
 • Der vil være mulighed for at købe lækker mad og drikkevarer i cafeteriet hele dagen.